Bodem

Klijn Bodemonderzoek verzorgt milieukundig bodemonderzoek (zgn. bodemkwaliteitsverklaringen) voor o.a.:
  • Aanvraag van een omgevingsvergunnning (bouwvergunning)
  • Aan- en verkoop van terreinen
  • Projectontwikkeling
  • Nul- en eindsituatie-bepaling
  • Partijkeuringen t.b.v. afvoer/hergebruik van grond
Onderzoeken welke we voor u kunnen uitvoeren zijn:
  • Verkennende en nadere bodemonderzoeken conform NEN 5740
  • Partijkeuring Besluit Bodemkwaliteit conform AP04
  • Asbestonderzoek conform NEN 5707
  • Waterbodemonderzoek conform NEN 5720
Klijn Bodemonderzoek kan vrijwel alle werkzaamheden uitvoeren op het gebied van milieukundig bodemonderzoek. Voor overige milieugerelateerde onderzoeken zoals bijvoorbeeld asbestinventarisatie in gebouwen (SC-540), ecologisch onderzoek, sonderingsonderzoek en archeologisch onderzoek hebben wij de beschikking over een uitgebreid netwerk van deskundigen.

Milieu

Er zijn vele aanleidingen voor een milieutechnisch bodemonderzoek. Voor alle soorten bodemonderzoek zoals bijvoorbeeld verkennend en nader bodemonderzoek, asbest onderzoek in de grond, en het uitvoeren van partijkeuringen is Klijn Bodemonderzoek BV volledig gecertificeerd.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een projectmedewerker bodemonderzoek. Heb je ervaring in het uitvoeren en rapporteren van bodemonderzoek vraag dan om meer informatie of stuur je cv naar info@klijnbodemonderzoek.nl.

Klijn Bodemonderzoek B.V. levert u de diensten die u nodig heeft voor een gedegen bodemonderzoek

Vraag meteen een offerte aan