Projecten

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn essentieel voor ons bestaan. Ze leveren projecten waaraan we als team kunnen werken. Hiermee verkrijgen we veel ervaring en zijn we expert in bijna alles wat ons werkgebied van ons vraagt.

Projecten

Blauwestad
Blauwestad is een waterrijk natuur- en woongebied ten oosten van de stad Groningen. In Blauwestad kunt u rustig wonen, recreëren én werken. ten behoeve van de realisatie van het project en de inrichting van de bouwkavels is door Klijn Bodemonderzoek B.V. onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit ter plaatse. Er zijn nog diverse bouwkavels te koop waarop u zelf een woonhuis kunt bouwen of een bedrijf kunt starten. Ook zijn er diverse woningen te koop.
www.blauwestad.nl 


Meerstad
Meerstad is meer dan zomaar een gebied tussen Groningen en Slochteren. Meerstad staat voor de opvatting over hoe mensen vandaag de dag willen wonen, leven en recreëren: vrij en ongebonden in de ruimtelijkheid van de natuur, maar met de geneugten van de stad binnen handbereik. Bovendien wil Meerstad een bijdrage leveren aan de realisatie van belangrijke ecologische en planologische doelstellingen in het gebied en in de regio. Ook zijn binnen dit plan gebied door Klijn Bodemonderzoek B.V. diverse bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij de kwaliteit van de bodem in beeld is gebracht.
www.meerstad.eu 


Amsterdam
In onze hoofdstad worden regelmatig werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het funderingsherstel van de oude grachtenpanden. Tevens voor het aanleggen van een kelder, souterrain of aanbouw zijn door Klijn Bodemonderzoek B.V. onderzoeken uitgevoerd zodat een omgevingsvergunning kan worden verkregen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.