In onze hoofdstad worden regelmatig werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het funderingsherstel van de oude grachtenpanden. Tevens voor het aanleggen van een kelder, souterrain of aanbouw zijn door Klijn Bodemonderzoek B.V. onderzoeken uitgevoerd zodat een omgevingsvergunning kan worden verkregen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.