Blauwestad is een waterrijk natuur- en woongebied ten oosten van de stad Groningen. In Blauwestad kunt u rustig wonen, recreëren én werken. ten behoeve van de realisatie van het project en de inrichting van de bouwkavels is door Klijn Bodemonderzoek B.V. onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit ter plaatse. Er zijn nog diverse bouwkavels te koop waarop u zelf een woonhuis kunt bouwen of een bedrijf kunt starten. Ook zijn er diverse woningen te koop.
www.blauwestad.nl